ஒரு முட்டை பரோட்டாவும் சாதா பரோட்டாவும், தம்பி அண்ணன் ஷாநவாஸ் அழைக்கிறார்


"ஒரு முட்டை பரோட்டாவும் சாதா பரோட்டாவும்"

சாப்பாட்டு இடம் : ஜூராங் நூலகம், சிங்கப்பூர்

சாப்பாட்டு நாள் : ஞாயிறு, பிப்ரவரி 12, 20121 பின்னூட்டங்கள்:

said...

நல்ல புரோட்டா மாஸ்டர்தான் நீங்கள்... சிந்திக்கவும் ஆசிரியர் குழுவுக்கு பசிக்கிறது முட்டை புரோட்டாவும், சாதா புரோட்டாவும் அனுப்பி விடுங்கள் அண்ணா......