யட்சினி - 6

யட்சினி - 6
------------------
கெஞ்சி மிஞ்சி
பணித்து விட்டோம்
என‌ ஆணவத்தோடு பார்க்காதே
பாவம் பார்த்து விட்டது தான்
உன்னை துவள வைக்க
ஒரு “க்கும்” போதும் எனக்கு ‪

#‎யட்சினி_கவிதை‬

0 பின்னூட்டங்கள்: