அரவாணனின் அரற்றல்

அரவாணன் மகாபாரதத்திலே எனக்கு மிகவும் பிடித்த பாத்திரம்,
அரச வாழ்க்கை எதுவும் அனுபவிக்காமல், அரச குலத்தோனாக கூட அறியப்படாமல் இருந்து பின் களப்பலி கொடுப்பதற்காகவே கண்டெடுக்கப்பட்டவன்?! இது அரவாணனின் பார்வையிலிருந்து...

2 பின்னூட்டங்கள்:

said...

nallarukku, kuzali !!!

appO MISS paNNittEn !

said...

guess it was quite old! i too missed it...
very good poem...

kudos!