இடஒதுக்கீடு பாடல் - திரு.ஆர்யா ஐ.ஐ.டி. காரக்பூர்1957. The first day of Dorothy Counts at the Harry Harding High School in the United States . Counts was one of the first black students admitted in the school, and she was no longer able to stand the harassments after 4 days.

இப்போதும் ஐ.ஐ.டி ஏ.ஐ.எம்.எஸ் போன்ற கல்விநிலையங்களில் உயர்சாதிவெறியர்கள் இம்மாதிரி பிற்படுத்தப்பட்ட தாழ்த்தப்பட்ட மாணவர்களை அவமானம் செய்ததாக படங்கள் வெளியாயின... இது தொடர்பான படங்கள் பதிவுகலை வலைப்பதிவிலே ஏற்கனவே படித்திருந்தேன் இப்போது சுட்டி கிடைக்கவில்லை யாரேனும் அந்த படங்களையும் சுட்டிகளையும் தந்துதவுங்கள்.

செல்லாவின் இந்த பதிவிலிருந்து ஐ.ஐ.டி. காரக்பூர் திரு. ஆர்யா அவர்களின் இடஒதுக்கீட்டிற்கு ஆதரவான பாடல் இங்கேF**k you..
For your mistakes
they just dont blame you
they blame your community
blame your ancestors too
They say its obvious
call it genetical issue

this is what happens
I know, for i went through
why wont your heart say
"f**k you" ??

So whats your fault
according to them?
can, being from this race
be a matter of shame?
They'll always be harsh
no matter what you proclaim

this is what happens
yeah this is true
why wont your heart say
"f***k you"??

I dont think you err
when you spit on them
their shitty practices
is to be condemn
we never wanted
but they rose the issue of "us and them"

we wanted equality
our policy needs review
its better to kick
and snatch it from you

you donno wat justice means
cause you are askew
and thts why our heart says
"f***k you"!!!

-- Saurav arya
http://panaache.blogspot.com/
Mechanical Engineering
IIT Kharagpur

நன்றி செல்லா...

0 பின்னூட்டங்கள்: