யட்சினி - 2

யட்சினி

அகால வேளையில் கதவை தட்டமால் திறந்துவிட்டேன்
யாரோ ஒரு சின்ன பையனை புணர்ந்து கொண்டிருந்தாள்
அவள் நிர்வாணம் எனக்கொன்றும் புதுசு இல்லை தான்
பயம் போலும் அந்த பொடியனுக்கு
கண்களை இறுக்க மூடி இருந்தான்
மேலே முயங்கி கொண்டிருந்தவளோ
அறுபதடிக்கும் மேலான‌ உயரத்திற்கு இருந்தாள்
சத்தம் காட்டாமல் ஹாலில் உட்கார்ந்தேன்
தெரிந்திருக்கும் அவர்களுக்கு நான் வந்தது
பையன் பூனை போல் பதுங்கி ஓடினான்
கொண்டை போட்டுக்கொண்டு நைட்டியோடு வந்தவள்
என்ன இந்நேரத்தில் என்பது போல்
கண்ணால் கேட்டுக்கொண்டு பாத்ரூம் நோக்கி போனாள்

0 பின்னூட்டங்கள்: