போட்டி - வாத்து

நான் வாத்து படப்பதிவு போடாததினால் தமிழ்வலைப்பதிவர் என்று என்னை ஒத்துக்கொள்ளாமல் ஆங்காங்கே பேசிக்கொள்வதாக உளவுப்படை தெரிவித்துள்ளது, ஆதலால் உடனடியாக வாத்து படப் பதிவு போட்டு சின்னவனின் போட்டியிலும் கலந்துகொள்ள முடிவெடுத்துவிட்டேன்...

சரி இப்போ வாத்துக்கு எங்கே போவது.

நான் பார்க்கும் வாத்தெல்லாம் கீழே படத்தில் உள்ள நிலையில் இருக்கின்றது.
Image hosted by Photobucket.com

அதனால் இன்று அனிமல்பிளானெட்ஸ் தொலைக்காட்சியில் பார்த்த சில வாத்துகளை கைத்தொலைபேசியில் படம் பிடித்து இங்கே பதிவிடுகின்றேன்...

Image hosted by Photobucket.com


Image hosted by Photobucket.com


Image hosted by Photobucket.com


Image hosted by Photobucket.com

வாத்து படம் போட்டாச்சி, இப்போ ஒரு கவிதை எழுதவேண்டுமல்லவா

வாத்து சாதம் (எ) டக் ரைஸ்

மசாலா போட்டு
சமைத்து இந்திய
உணவாய் வந்தாலும்

மசாலா போடாமல்
அவித்து சீன
உணவாய் வந்தாலும்

பாதி அவித்துமீதி
பச்சையாய் சப்பான்
உணவாய் வந்தாலும்

உன் மேலடிக்கும்
காலங்காலமான கவுச்சி
சொல்கிறதே நீ

வாத்தென்று.

4 பின்னூட்டங்கள்:

said...

Hey, you have a great blog here! I'm definitely going to bookmark you!

I have FREE leads for your business. Hey, these are free for the asking. All you need to do is visit my website.

Come and check it out if you get time :-)

said...

Next-Generation Blogging Platform Previews
Bill Dyszel While no one fears a Weblogging shortage any time soon, a new platform will tempt even more uninitiated civilians to enter the blogosphere when Six Apart releases its public beta of Project Comet in ...
Hi, I was just blog surfing and found you! If you are interested, go see my postpartum depression related site. It isn't anything special but you may still find something of interest on postpartum depression

Thx.
Sonny M.

said...

simply superb

said...

சுட்ட வாத்து, சுடாதா வாத்து
என்பதை தப்பாய் புரிந்துக் கொண்டீரா குழலி ?

;-)